• Delirium og hoftebrudd 

   Myrvoll, Tonje Kristine (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling På bakgrunn av tema ble denne problemstillingen utformet: Hvordan kan sykepleieren bidra til å forebygge delirium hos pasienter med hoftebrudd innlagt i sykehus? Problemstillingen er utformet på bakgrunn ...
  • Den usynlige fare 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvilke faktorer påvirker at sykepleiere ikke etterlever de anbefalte retningslinjer for smittevern ved MRSA? Teoretisk perspektiv: I teoridelen presenteres teori om sykepleierens forebyggende funksjon, ...
  • Identifisering av delirium hos eldre pasienter 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier identifisere delirium hos eldre pasienter med hoftebrudd innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget for denne oppgaven er teori om den gamle ...
  • Psykososiale behov hos MRSA-isolerte 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling «Hvordan kan sykepleieren ivareta de psykososiale behovene til MRSA-isolerte pasienter på sykehus?» Teoretisk rammeverk: Denne delen inneholder relevant sykepleieteori om MRSA, isolasjonstiltaket og ...
  • Sepsis på medisinsk sengepost. Sykepleie for identifisering av tidlige tegn på sepsis 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier identifisere tidlige tegn på sepsis på medisinsk sengepost?». Formålet er å belyse hvordan sykepleier kan identifisere sepsis tidlig. Teoretisk perspektiv: Oppgavens teoretiske ...
  • Sepsis på sengepost 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling ”Hvordan kan sykepleier identifisere sepsis på sengepost?” Teoretisk perspektiv I oppgavens teoretiske rammeverk presenterer jeg generell teori om sepsis og kriterier for tilstanden før og nå. Deretter ...
  • Smertelindring hos pasienter med rusmiddelavhengighet på sykehus 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til adekvat smertelindring hos rusmiddelavhengige med akutte smerter innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv: I oppgaven er Kari Martinsens omsorgsteori med fokus på omsorgens ...
  • Superhelter redder liv – det gjør håndhygiene også 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier forebygge sykehusinfeksjoner med håndhygiene? Teoretisk perspektiv Det sykepleiefaglige grunnlaget som er benyttet er sykepleierens funksjonsområder, der den forebyggende funksjonen ...
  • Tenk delirium 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling På bakgrunn av valgt tema for oppgaven ble følgende problemstilling formulert: ”Hvordan kan sykepleiere identifisere delirium hos eldre pasienter innlagt på medisinske avdelinger?”. Teoretisk perspektiv Det ...
  • Trykksår på sykehus: hvordan kan sykepleieren forebygge sykehuservervede trykksår? 

   Sorthe, Kristin (Bachelor thesis, 2016-10-19)
   Problemstilling På bakgrunn av tema ble denne problemstillingen utformet: Hvordan kan sykepleieren forebygge sykehuservervede trykksår? Problemstillingen er utformet på bakgrunn av sykepleierens funksjonsoråder, da ...