• Bruk av skjermbaserte medier blant eldre under covid-19-pandemien : en HUNT studie 

      Eriksen, Siren; Rokstad, Anne Marie Mork; Selbæk, Geir; Björklöf, Guro Hanevold; Tveito, Marit; Bergh, Sverre; Langhammer, Arnulf; Næss, Marit; Ibsen, Tanja Louise (Peer reviewed; Journal article, 2022)
      Bakgrunn: Eldre er spesielt sårbare for alvorlig sykdom og død ved covid-19 og har blitt oppfordret til selvisolering under koronapandemien. Skjermbaserte medier og telefon har blitt fremhevet som viktige hjelpemidler for ...