LDH Brage er Lovisenberg Diakonale Høgskoles åpne institusjonelle arkiv for faglige publikasjoner og studentoppgaver utgått fra skolen. Innholdet i arkivet kan brukes fritt på den betingelse at forfatter krediteres og full referanse oppgis.

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Relevant associations between alexithymia and health-literacy in persons with psoriasis 

  Larsen, Marie Hamilton; Strumse, Yndis S.S.; Borge, Christine Råheim; Andersen, Marit Helen; Wahl, Astrid Klopstad (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Objective: To explore possible associations between alexithymia and health literacy (HL) in persons with psoriasis. Methods: We conducted a cross-sectional study, including 825 persons with moderate to severe psoriasis, ...
 • Associations between single-family room care and breastfeeding rates in preterm infants 

  Grundt, Hege; Tandberg, Bente Silnes; Flacking, Renée; Drageset, Jorunn; Moen, Atle (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Background: Hospitalization in neonatal intensive care units with a single-family room design enables continuous maternal pres- ence, but less is known regarding the association with milk production and breastfeeding. Research ...
 • A new treatment for eating disorders combining physical exercise and dietary therapy (the PED-t): experiences from patients who dropped out 

  Bakland, Maria; Rosenvinge, Jan H; Wynn, Rolf; Sørlie, Venke; Sundgot-Borgen, Jorunn; Mathisen, Therese Fostervold; Hanssen, Tove Aminda; Jensen, Franziska; Innjord, Kjersti; Pettersen, Gunn (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Purpose: Eating disorders (ED) are complex and severe illnesses where evidence-based treat- ment is needed to recover. However, about half of the patients with ED do not respond to treatments currently available, which ...
 • Hypogammaglobulinemia and risk of exacerbation and mortality in patients with COPD 

  Holm, Are Martin; Andreassen, Siw Lillevik; Christensen, Vivi Lycke; Kongerud, Johny; Almås, Øystein; Auråen, Henrik; Henriksen, Anne Hildur; Aaberge, Ingeborg Aase S.; Klingenberg, Olav; Rustøen, Tone (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) may, in some patients, be characterized by recurring acute exacerbations. Often these exacerbations are associated with airway infections. As immunoglobulins (Ig) ...
 • Smittevern på sykehjem under covid-19- pandemien 

  Kirkevold, Øyvind; Eriksen, Siren; Lichtwarck, Bjørn; Selbæk, Geir (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Bakgrunn: Skrøpelige eldre med multisykdom er ekstra sårbare og har høyere risiko enn yngre for alvorlig sykdom og død ved covid-19. Alle helse- og omsorgsinstitusjoner skal ha et infeksjonskontrollprogram som skal gi ...
 • Kompetanse, faglig selvtillit og pasientsikkerhet : erfart kompetansebehov hos intensivsykepleiere ved en intensivavdeling nivå 1 på et lokalsykehus 

  Høgbakk, Mona Lahm; Jakobsen, Rita (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Bakgrunn: Organisering av spesialisthelsetjenesten har i løpet av 20 år utviklet seg fra mange sykehus med brede funksjoner og kompetanse, til et hierarkisk system der spesialkompetansen er samlet i få sykehus. Omtalte ...
 • Research protocol: Technology-supported guidance to increase flexibility, quality and efficiency in the clinical practicum of nursing education 

  Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Fossum, Mariann; Steindal, Simen Alexander; Solberg, Marianne Trygg; Strandell-Laine, Camilla; Zlamal, Jaroslav; Gjevjon, Edith Roth (Peer reviewed; Journal article, 2020)
 • Styrking av veileders kompetanse i utdanning av intensivsykepleiere - et aksjonsforskningsprosjekt 

  Austenå, Mona; Høybakk, Jofrid Berit; Nyhagen, Ragnhild; Sjøberg, Mons; Sørensen, Anne Lene; Heggdal, Kristin (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Bakgrunn: Studenter i spesialisering i intensivsykepleie trenger å utvikle kompetanse i å vurdere, analysere og håndtere akutte og kritiske situasjoner i klinikken. Refleksjon underveis og i etterkant av komplekse ...
 • Familiesentrert omsorg på nyfødtintensivavdelinge - fra et foreldreperspektiv 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling: ”Hva er foreldres erfaringer med familiesentrert omsorg på nyfødtintensivavdelinger?” Teoretisk perspektiv Oppgavens teoretiske og empiriske kunnskapsgrunnlag tar utgangspunkt i relevante sykepleiefaglige ...
 • Sykepleiere kan redusere feilbruk av antibiotika ved urinveisinfeksjon og asymptomatisk bakteriuri på sykehjem 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling Hvilken funksjon kan sykepleier ha for å redusere feilbruk av antibiotika på sykehjem ved urinveisinfeksjon og asymptomatisk bakteriuri? Teoretisk perspektiv Antibiotikaresistens er et økende problem ...
 • Helse er mer enn fravær av sykdom 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling Hvilken betydning har ivaretakelse av psykososiale behov for livskvalitet hos pasienter med ALS? Teoretisk perspektiv Det teoretiske grunnlaget innledes med fakta om sykdommen, om grunnleggende behov og ...
 • Kunnskap om smertelindring av pasienter med opioidavhengighet 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling Hvilke kunnskaper bør sykepleier ha for å gi adekvat smertelindring til opioidavhengige pasienter med akutte smerter på sykehus? Teoretisk perspektiv I oppgavebesvarelsen er Kari Martinsens omsorgsteori ...
 • Tidlig identifisering av sepsis på sengepost 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling Hvilke erfaringer har sykepleier med kartlegging for tidlig å identifisere sepsis på sengepost? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet gjør rede for sykepleierens forebyggende funksjon og ...
 • Utfordringer ved veiledning til eldre hjemmeboende diabetespasienter 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling: Hvilke utfordringer kan sykepleier møte ved veiledning i blodsukkermåling til eldre hjemmeboende pasienter? Teoretisk perspektiv: Oppgaven inneholder teori om diabetes type 2, hjemmesykepleie, sykepleierens ...
 • Når ordene ikke strekker til 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren bruke kommunikasjon som verktøy for å ivareta psykososiale behov hos pasienter med afasi som følge av hjerneslag? Teoretisk perspektiv: Relevant kunnskap om hjerneslag og afasi ...
 • Stomi & seksualitet 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling “Hvordan kan veiledning bidra til ivaretakelse av seksualiteten hos pasienter med nyanlagt stomi?” Teoretisk perspektiv: Det teoretiske grunnlaget er basert på teori om stomi, seksualitet, det å kommunisere ...
 • Identifisering av sepsis på akuttmottak 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier identifisere tidlig tegn og symptomer på sepsis på akuttmottak? Teoretisk perspektiv Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget for oppgaven består av teori om patofysiologien ved sepsis, ...
 • På hvilken måte kan bruk av motiverende samtale støtte den rusavhengige til endring? 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling På hvilken måte kan bruk av motiverende samtale støtte den rusavhengige til endring? Teoretisk perspektiv Kunnskapsgrunnlaget baseres på teori om rusavhengighet, motiverende samtale (MI), endringsprosessen ...
 • Ungdom med anorexia nervosa 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling Hvilke opplevelser har ungdom med anorexia nervosa knyttet til måltidssituasjoner på sykehus? Teoretisk perspektiv Anorexia nervosa er en psykisk sykdom som kan ha store somatiske konsekvenser. Det kan ...
 • Kartlegging av ernæringsmessig risiko hos pasienter med kreft 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2020)
  Problemstilling: Hvilke kartleggingsverktøy bør sykepleier benytte ved vurdering av ernæringsmessig risiko hos pasienter med kreft? Teori: Behandling av kreftsykdom gir store ernæringsmessige konsekvenser for pasientene. ...

View more