• Bruk av skjermbaserte medier blant eldre under covid-19-pandemien : en HUNT studie 

   Eriksen, Siren; Rokstad, Anne Marie Mork; Selbæk, Geir; Björklöf, Guro Hanevold; Tveito, Marit; Bergh, Sverre; Langhammer, Arnulf; Næss, Marit; Ibsen, Tanja Louise (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Bakgrunn: Eldre er spesielt sårbare for alvorlig sykdom og død ved covid-19 og har blitt oppfordret til selvisolering under koronapandemien. Skjermbaserte medier og telefon har blitt fremhevet som viktige hjelpemidler for ...
  • "Eksistensiell omsorg" i bachelorutdanningen i sykepleie - En dokumentanalyse 

   Tornøe, Kirsten; Hillestad, Adelheid Hummelvoll; Breistig, Sigrund; Rosenvinge, Jan H; Pettersen, Gunn; Sørlie, Venke; Hegertun, Rigmor; Eriksen, Liss Trine; Bakland, Maria; Prause, Daniel (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Bakgrunn: Sykepleiere møter pasienter der kunnskaper og ferdigheter innen eksistensiell omsorg kan utgjøre en stor forskjell i hvordan pasientene håndterer eksistensielle utfordringer. Både helse- og utdanningsmyndigheter ...
  • Faktorer som har sammenheng med fatigue etter hjerneslag 

   Linnerud, SIlje Christin Wang; Bragstad, Line Kildal (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Sammendrag Bakgrunn: Fatigue er et fremtredende symptom som ofte rammer hjerneslagpasienter. Fatigue karakteriseres som vedvarende tretthet, utmattelse og redusert energikapasitet og assosieres ofte med nedsatt livskvalitet. ...
  • Health education competence, self-management 

   Vågan, Andre; Eika, Kari; Skirbekk, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background: The health education competence of health professionals who deliver self-management programmes to those with long-term health challenges have been little reported and discussed in either Nordic or international ...
  • Mobil intensivsykepleier (MIS): Resultater fra en 6 måneders observasjonsstudie 

   Sasa, Katadzic; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Bakgrunn: Mobile intensivsykepleiere (MIS) er etablert ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, men det foreligger lite kunnskap om hvordan slike ressurser benyttes, og hva som karakteriserer oppdragene. Hensikt: Å kartlegge ...
  • Personer med demens kan ha nytte av kognitiv atferdsterapi 

   Staubo, Helen; Misvær, Nina; Tonga, Johanne Bjørnstad; Kvigne, Kari Johanne; Ulstein, Ingun (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Bakgrunn: Studier viser at psykoterapi kan bidra til å bevare funksjonsnivå og livskvalitet hos personer med demens. Hensikt: Denne casestudien er en del av KORDIAL-studien. Hensikten med denne randomiserte kontrollerte ...
  • Små organisatoriske grep kan gi bedre praksisveiledning på intensivavdelinger. 

   Nyhagen, Ragnhild; Sjöberg, Mons; Austenå, Mona; Sørensen, Anne Lene; Høybakk, Jofrid Berit; Heggdal, Kristin (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Bakgrunn: Utdanningen av intensivsykepleiere i Norge er i stadig endring ved at utdanningen beveger seg i retning av å bli mer akademisk samtidig som kravet til en høy andel praksisstudier opprettholdes. Denne endringen ...
  • Smittevern på sykehjem under covid-19- pandemien 

   Kirkevold, Øyvind; Eriksen, Siren; Lichtwarck, Bjørn; Selbæk, Geir (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Bakgrunn: Skrøpelige eldre med multisykdom er ekstra sårbare og har høyere risiko enn yngre for alvorlig sykdom og død ved covid-19. Alle helse- og omsorgsinstitusjoner skal ha et infeksjonskontrollprogram som skal gi ...