• Sykepleieres utfordringer med å undervise om legemiddelbehandling i psykiatrisk avdeling 

      Johansen, Alna Ryttersveen; Nussle, Hans Martin; Sundbye, Kjersti; Hestetun, Margrete (Journal article; Peer reviewed, 2014-12-12)
      Bakgrunn: Sykepleierne ved en lukket psykiatrisk sengepost stilte spørsmål ved hvordan de skulle ivareta sitt ansvar for å undervise om legemidler til pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Hensikt : Hensikten var ...