• Registrerer få hjertestanser 

      Alm-Kruse, Kristin; Johansen, Jo Kramer; Bogstrand, Stig Tore (Journal article; Peer reviewed, 2016-08-30)
      Bakgrunn: Studier fra andre land viser stor variasjon i forekomst og overlevelse etter hjerte- lunge-redning (HLR) på intensivavdelinger. Det foreligger få studier på dette området i Norge. Hensikt: Å kartlegge forekomst ...