• Mobil intensivsykepleier (MIS): Resultater fra en 6 måneders observasjonsstudie 

      Sasa, Katadzic; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Bakgrunn: Mobile intensivsykepleiere (MIS) er etablert ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, men det foreligger lite kunnskap om hvordan slike ressurser benyttes, og hva som karakteriserer oppdragene. Hensikt: Å kartlegge ...