• Bruk av skjermbaserte medier blant eldre under covid-19-pandemien : en HUNT studie 

   Eriksen, Siren; Rokstad, Anne Marie Mork; Selbæk, Geir; Björklöf, Guro Hanevold; Tveito, Marit; Bergh, Sverre; Langhammer, Arnulf; Næss, Marit; Ibsen, Tanja Louise (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Bakgrunn: Eldre er spesielt sårbare for alvorlig sykdom og død ved covid-19 og har blitt oppfordret til selvisolering under koronapandemien. Skjermbaserte medier og telefon har blitt fremhevet som viktige hjelpemidler for ...
  • Smittevern på sykehjem under covid-19- pandemien 

   Kirkevold, Øyvind; Eriksen, Siren; Lichtwarck, Bjørn; Selbæk, Geir (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Bakgrunn: Skrøpelige eldre med multisykdom er ekstra sårbare og har høyere risiko enn yngre for alvorlig sykdom og død ved covid-19. Alle helse- og omsorgsinstitusjoner skal ha et infeksjonskontrollprogram som skal gi ...