• Helsepersonells erfaringer med endring av praksis i sykehjem 

   Storlien, Marit Sund; Sørlie, Venke (Journal article; Peer reviewed, 2015-04-28)
   Bakgrunn: Forskning på kvalitet i norske sykehjem viser at tross kompetansehevende tiltak gjennom flere år, møter endringsprosesser i sykehjem motstand. Det etterlyses systematiske utviklingsprogram for å bedre personalets ...
  • Pårørendes erfaringer med kommunal hjemmetjeneste til personer med demens 

   Nordhagen, Vera Kristin; Sørlie, Venke (Peer reviewed; Journal article, 2016-08-22)
   Bakgrunn: I Norge er det cirka 75.000 personer med demens. I løpet av sykdommen vil disse ha behov for profesjonell pleie. Pårørende er ofte de første hjelperne inntil profesjonelle pleiere overtar. Studier viser at pårørende ...