• Faktorer som har sammenheng med fatigue etter hjerneslag 

      Linnerud, SIlje Christin Wang; Bragstad, Line Kildal (Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Sammendrag Bakgrunn: Fatigue er et fremtredende symptom som ofte rammer hjerneslagpasienter. Fatigue karakteriseres som vedvarende tretthet, utmattelse og redusert energikapasitet og assosieres ofte med nedsatt livskvalitet. ...