• Smittevern på sykehjem under covid-19- pandemien 

      Kirkevold, Øyvind; Eriksen, Siren; Lichtwarck, Bjørn; Selbæk, Geir (Peer reviewed; Journal article, 2020)
      Bakgrunn: Skrøpelige eldre med multisykdom er ekstra sårbare og har høyere risiko enn yngre for alvorlig sykdom og død ved covid-19. Alle helse- og omsorgsinstitusjoner skal ha et infeksjonskontrollprogram som skal gi ...