Show simple item record

dc.contributor.authorYgemar, Ida Jæger
dc.contributor.authorUgland, Christina
dc.contributor.authorØdegaard, Elise Thesen
dc.date.accessioned2017-02-15T09:56:28Z
dc.date.available2017-02-15T09:56:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2430852
dc.description.abstractBakgrunn: Tanken bak valg av tema var å sette fokus på smitterisiko under kirurgiske inngrep og viktigheten med å bruke doble indikatorhansker. Ut i fra observasjoner gjort i praksis kan det tenkes at mangelfull kunnskap og ulike holdninger påvirker operasjonssykepleierens valg av sterile operasjonshansker. Hensikt: Denne fordypningsoppgavens hensikt er å se på risikoen for perforasjon ved bruk av enkle versus doble hansker under kirurgiske inngrep. Vi ønsker å se på hvilke kunnskaper og holdninger operasjonssykepleieren legger til grunn i sin vurdering når de velger operasjonshansker. Metode: Oppgaven er et litteraturstudie. Vi har utført litteratursøk i ulike databaser for å finne aktuell forskning som passer til oppgavens formål. Resultat: Det er effektivt å bruke doble hansker for å minske risikoen for hanskeperforasjon og eksponering av mikroorganismer. Indikatorsystem gjør at det blir lettere å oppdage hanskeperforasjon. Kunnskap om varighet og type inngrep, samt holdninger viste seg å ha betydning for hanskevalget. Konklusjon: For å kunne vurdere valg av sterile operasjonshansker som infeksjonsforebyggende tiltak bør operasjonssykepleieren ha nok kunnskap og positive holdninger. Doble operasjonshansker gir vesentlig bedre beskyttelse mot smitte. Vi anbefaler doble operasjonshansker med indikatorsystem på alle kirurgiske inngrep. Nøkkelord: Doble indikerende operasjonshansker, perforasjon, infeksjonsforebygging, kunnskap, holdningernb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectOperasjonssykepleienb_NO
dc.subjectInfeksjonskontrollnb_NO
dc.titleHvilke kunnskaper og holdninger ligger til grunn for operasjonssykepleierens vurdering ved valg av sterile operasjonshansker som infeksjonsforebyggende tiltak peroperativt?nb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)