Show simple item record

dc.contributor.authorRød, Irene
dc.contributor.authorMoen, Ellen Irene Westby
dc.contributor.authorStruksnes, Solveig
dc.date.accessioned2017-03-14T10:13:54Z
dc.date.available2017-03-14T10:13:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2434037
dc.description.abstractBakgrunn: Faglig forsvarlig utøvelse av helsehjelp forutsetter samarbeid mellom det involverte helsepersonellet. De må ha gode faglige kunnskaper og praktisk øvelse i samhandling. De siste tiårene har helsepersonell gjennom simulering trent på realistiske pasientsituasjoner som krever kompleks beslutningstaking og teamarbeid. Denne treningen er basert på erfaringer fra luftfarten kalt «Crew Resource Management» (CRM). Hensikt: Å beskrive hvordan spesialsykepleiere i barneavdelinger opplever å delta i simuleringsbasert teamtrening. Hensikten er også å beskrive hvilken betydning slik trening kan ha for pasientbehandlingen i akuttsituasjoner, basert på spesialsykepleiernes erfaringer. Metode: Studien har et kvalitativt, induktivt og beskrivende design. Utvalget besto av ti spesialsykepleiere, rekruttert fra barneavdelinger ved tre sykehus. Vi samlet inn data gjennom individuelle intervjuer, som vi analyserte i henhold til Graneheim og Lundmans (15) innholdsanalyse. Resultat: Spesialsykepleierne beskrev hvilken betydning en planlagt og virkelighetsnær simulering hadde, hvordan de lærer og mestrer gjennom simulering, og hvilken betydning de mener simulering har for akuttsituasjoner. Konklusjon: Spesialsykepleierne i denne studien erfarte at deltakelse i simuleringsbasert teamtrening bidrar til bedre kvalitet på pasientbehandlingen og trygghet på egne ferdigheter. De fremhever at simuleringsbasert teamtrening bør tilbys som en planlagt aktivitet. I denne studien beskrives organiseringen og gjennomføringen av simulering i den enkelte barneavdeling som tilfeldig og uten klare krav og rammer. Således kan det være behov for en felles norsk standard for simuleringsbasert teamtrening for å ivareta en pasients sikkerhet i akuttsituasjoner.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectBarnesykepleienb_NO
dc.subjectKlinisk kompetansenb_NO
dc.titleSimuleringsbasert teamtrening på barneavdelingnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.source.volume12nb_NO
dc.source.journalSykepleien Forskningnb_NO
dc.source.issue(e-61032)nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal