• Små organisatoriske grep kan gi bedre praksisveiledning på intensivavdelinger. 

   Nyhagen, Ragnhild; Sjöberg, Mons; Austenå, Mona; Sørensen, Anne Lene; Høybakk, Jofrid Berit; Heggdal, Kristin (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Bakgrunn: Utdanningen av intensivsykepleiere i Norge er i stadig endring ved at utdanningen beveger seg i retning av å bli mer akademisk samtidig som kravet til en høy andel praksisstudier opprettholdes. Denne endringen ...
  • Styrking av veileders kompetanse i utdanning av intensivsykepleiere - et aksjonsforskningsprosjekt 

   Austenå, Mona; Høybakk, Jofrid Berit; Nyhagen, Ragnhild; Sjøberg, Mons; Sørensen, Anne Lene; Heggdal, Kristin (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Bakgrunn: Studenter i spesialisering i intensivsykepleie trenger å utvikle kompetanse i å vurdere, analysere og håndtere akutte og kritiske situasjoner i klinikken. Refleksjon underveis og i etterkant av komplekse ...