Show simple item record

dc.date.accessioned2019-02-06T10:14:19Z
dc.date.available2019-02-06T10:14:19Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584069
dc.description.abstractBakgrunn: Økende innvandring fører til at helsevesenet møter flere familier med en annen kulturbakgrunn. Kulturforskjeller kan føre til situasjoner som kan utsette pasienten for dårligere kvalitet på helsetjenesten. Hensikt: Undersøke hvordan nyfødtsykepleier kan utøve kulturell kompetent omsorg, og hva innvandrerforeldrene mener er viktig for at de skal føle seg ivaretatt. Metode: Litteraturstudie med syv kvalitative forskningsartikler hvor studier sammenlignes og resultatene drøftes opp mot teori og egne erfaringer. Artiklene er funnet gjennom databasene Medline Ovid, Cinahl og SweMed. Resultat: Sykepleierne fokuserte på det strukturelle- og organisatoriske, og å få en oversikt over de kulturelle faktorene som påvirket samhandlingen. For innvandrerforeldrene var det viktig med tillit og respekt, samt en god kjemi med nyfødtsykepleier. Nyfødtsykepleierens tilgjengelighet, språkforståelse og grunnleggende kunnskaper var også av stor betydning. Konklusjon: For å bli kulturell kompetent må nyfødtsykepleier opparbeide en kombinasjon av kulturelle holdninger, kulturelle kunnskaper og kulturelle ferdigheter. Nyfødtsykepleierens refleksjon og bevisstgjøring av kulturelle forskjeller kan bidra til å optimalisere omsorg og behandling til innvandrerfamilier. Økt forståelse av andres kultur, vil bedre samarbeidet og kommunikasjon, og omsorgen for barnet blir bedre ivaretatt. Det er behov for kompetanseheving blant nyfødtsykepleiere for å sikre et likeverdig helsetilbud til alle uavhengig av kultur.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectNyfødtsykepleierenb_NO
dc.subjectFamilienb_NO
dc.subjectKulturnb_NO
dc.titleHvordan kan nyfødtsykepleier utøve kulturell kompetent omsorg til innvandrerforeldre med barn på nyfødtintensiv avdeling?nb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record