Show simple item record

dc.contributor.authorHasselgreen, Martine
dc.date.accessioned2019-04-16T08:45:27Z
dc.date.available2019-04-16T08:45:27Z
dc.date.issued2018-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2594761
dc.description.abstractBakgrunn: Det er mangel på norske studier på hvordan foreldre til barn som dør på nyfødtintensiv avdelingen opplever å bli ivaretatt i nyfødtintensiv avdelingen og i tiden etter barnets død. Det er behov for kunnskap og forskning på oppfølging, støtte og hjelp til foreldre og pårørende til døende nyfødte barn. Hensikt: Hensikten med studien er å øke kunnskapen om hvordan foreldre opplever å miste sitt nyfødte barn, og bidra til å gi kunnskap om hvordan helsepersonell kan hjelpe foreldre i slike situasjoner. Metode: Studien har et utforskende design med en kvalitativ tilnærming. Data er samlet inn via semistrukturerte individualintervjuer av fire mødre. Analysen er gjennomført i tråd med Malteruds systematiske tekstkondensering, med inspirasjon fra Graneheim og Lundman. Resultat: Studien identifiserer tre hovedkategorier for hva som omtales som viktig for mødre som mister et barn på nyfødtintensiv avdelingen, de snakker om: betydningen av tilrettelegging, betydningen av involvering og betydningen av oppfølging etter dødsfallet. Konklusjon: Studien viser at det fortsatt er mangel på helhetlig familiesentrert omsorg i nyfødtintensiv avdelingene i Norge og store forskjeller i hvilken støtte, hjelp og oppfølging familiene får i etterkant av et nyfødts barn død.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.titleForeldres opplevelser og behov når de mister et barn på nyfødtintensiv avdelingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber63nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)