Show simple item record

dc.contributor.authorAabø, Marte Lilløy
dc.date.accessioned2019-04-16T08:55:13Z
dc.date.available2019-04-16T08:55:13Z
dc.date.issued2018-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2594770
dc.description.abstractBakgrunn: Samhandlingsreformen har ført til at pasienter blir skrevet ut tidligere enn før og har mer komplekse tilstander. Derav er det et økt behov for kompetanse i kommunene. Tverrfaglige ambulante team har til formål å forebygge sykehusinnleggelser, sikre koordinering og helhetlig oppfølging av pasienter. Teamene anbefales blant annet å ha fokus på rehabilitering og kronisk syke. Studier viser at sykepleiere har en sentral rolle i rehabilitering og tverrfaglige team, men føler mangel på anerkjennelse. Hensikt: Hensikten med studien er å belyse erfaringer sykepleiere i ambulante tverrfaglige team har med egen rolle og funksjon. Studien vil også belyse utfordringer og muligheter sykepleierne ser som medlemmer i ambulante team. Metode: Studien har et kvalitativt design og metode, og data er samlet inn ved hjelp av semistrukturerte individuelle intervjuer. Utvalget er seks sykepleiere fra seks kommunale tverrfaglige ambulante team. Analysen er inspirert av Graneheim og Lundman sine beskrivelser av kvalitativ innholdsanalyse. Resultat: To temaer og seks sub-temaer er identifisert. Temaene er ”forventninger til en selv og fra andre” og ”Tilrettelegging for at pasienter skal kunne bo lengst mulig hjemme”. Informantene erfarer å bruke sykepleierkompetansen og er etterspurt av andre i teamet. De har vanskeligheter med å definere ansvarsområder. Noen synes det er utfordrende å finne sykepleierrollen. De gjør en tidlig innsats når pasienter utskrives fra institusjon. Veiledning av pasienter, pårørende og andre er en viktig oppgave. Yrkesgruppene utfyller hverandre i teamet. Konklusjon: Sykepleierne har vansker med å definere egne ansvarsområder. Sykepleiere har ansvar for helheten i pasientens forløp og har behov for anerkjennelse for sitt bidrag i teamet. Det tverrfaglige teamet er fleksibelt og jobber helsefremmende. Det er et mål at pasienten skal oppleve mestring.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectPoliklinisk helsehjelpnb_NO
dc.subjectSykepleierrollenb_NO
dc.titleKommunalt tverrfaglig ambulant team - Sykepleiers rolle, utfordringer og muligheternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber56nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)