• Postoperativ smerte 

      Naidja, Sihem (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til god kartlegging av smerter hos pasienter i postoperativ fase? Metode Oppgaven er en litterær tilnærming basert på kunnskap fra fag- og forskningslitteratur. Elektroniske ...