• Forebyggende hjemmebesøk til eldre. Hvordan eldre erfarer forebyggende hjemmebesøk og hvilken betydning besøket har for dem. 

   Sjøbø, Bjørg Aspenes (Master thesis, 2014-08-15)
   Bakgrunn: Forebyggende hjemmebesøk er et helsefremmende og forebyggende tilbud til hjemmeboende eldre som i utgangspunktet ikke har andre kommunale helsetjenester. Modellen kommer opprinnelig fra Danmark. Det er ikke en ...
  • Innleggelser av pasienter i terminal fase fra sykehjem til sykehus 

   Zych, Agnieszka Monika (Master thesis, 2016-10-24)
   Bakgrunn Det er økende press for å redusere sykehusinnleggelser av pasienter fra sykehjem ved livets slutt. Disse innleggelsene er hyppige og belastende for dødssyke eldre. Internasjonal forsking viser at de har også ...
  • Samhandlingsutfordringer i hjemmesykepleien 

   Grønsveen, Elin (Master thesis, 2014-08-15)
   Bakgrunn: Betydningen av å sikre god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten har fått stor oppmerksomhet etter innføring av Samhandlingsreformen. Kommunene og hjemmesykepleien står overfor mange ...
  • Støy - i tilrettelagt enhet på sykehjem 

   Heggem, Kjetil (Master thesis, 2016-04-13)
   Bakgrunn: Støy blir omtalt som en betydelig helseutfordring for mennesker i dag. Det beskrives utfordringer blant annet i forhold til støy ved utvikling av nye boligprosjekter, i skoler og barnehager. Denne studien har ...
  • Verdighet i demensomsorg på sykehjem –erfaringer fra pleiere 

   Solberg, Trude Irene (Master thesis, 2018)
   Tittel: Verdighet i demensomsorg på sykehjem –erfaringer fra pleiere.Bakgrunn: Personer med demens som bor på sykehjem er spesielt sårbare og i risiko for å bli utsatt for manglende pleie og omsorg. Sykdommens konsekvenser ...