• Samhandlingsutfordringer i hjemmesykepleien 

      Grønsveen, Elin (Master thesis, 2014-08-15)
      Bakgrunn: Betydningen av å sikre god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten har fått stor oppmerksomhet etter innføring av Samhandlingsreformen. Kommunene og hjemmesykepleien står overfor mange ...