• Verdighet i demensomsorg på sykehjem –erfaringer fra pleiere 

      Solberg, Trude Irene (Master thesis, 2018)
      Tittel: Verdighet i demensomsorg på sykehjem –erfaringer fra pleiere.Bakgrunn: Personer med demens som bor på sykehjem er spesielt sårbare og i risiko for å bli utsatt for manglende pleie og omsorg. Sykdommens konsekvenser ...