• Tilknytning mellom det premature barnet og dets foreldre 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier ved hjelp av kenguruomsorgsmetoden tilrettelegge for trygg tilknytning mellom det premature barnet og dets foreldre” Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet handler om ...
  • Undervisning i kengurumetoden 

   Andresen, Martine Heggland (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleieren undervise foreldre i kengurumetoden for å fremme tilknytning mellom foreldrene og det premature barnet? Metode Litteraturstudie, hvor det har blitt brukt en kombinasjon av fag- ...
  • Vurdering og lindring av vedvarende smerter hos premature 

   Unknown author (Student paper, others, 2014-05-16)
   Bakgrunn: Premature utsettes for en rekke smertefulle intervensjoner i løpet av oppholdet på nyfødtintensiv, og er svært utsatt for negative konsekvenser av ubehandlet smerte. Vurdering/lindring av vedvarende smerte er ...