• Undervisning i kengurumetoden 

      Andresen, Martine Heggland (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling Hvordan kan sykepleieren undervise foreldre i kengurumetoden for å fremme tilknytning mellom foreldrene og det premature barnet? Metode Litteraturstudie, hvor det har blitt brukt en kombinasjon av fag- ...