• Relasjonen mellom sykepleier og beboer – en forebyggende funksjon? 

      Bergmo, Marthe (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling Hvordan kan forholdet mellom sykepleier og beboer bidra til å forebygge depresjon? Teoretisk perspektiv Oppgaven baserer seg på Joyce Travelbees teori om menneske-til-menneske-forholdet, satt i forbindelse ...