• Brystkreft og seksuell helse 

      Blauenfeldt, Karoline Brimi (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å ivareta seksuell helse hos kvinner i etterkant av kurativ behandling for cancer mammae? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar utgangspunkt i sykepleierens ...