• Kols og angst 

      Bussesund, Silje Marie Didriksen (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren bidra til å redusere angst hos hjemmeboende med kols? Teoretisk perspektiv: I denne delen av oppgaven presenteres målgruppen og hva kols og angst er. Det sykepleiefaglige ...