• Sykepleie til muslimske kvinner på sykehjem med fokus på verdighet 

      Endestad, Dina Zafiraa Petru (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling: “Hva kan sykepleieren bidra med for å ivareta verdigheten til muslimske pasienter i stellsituasjoner” Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet for denne bacheloroppgaven ligger på omsorgsteoretisk ...