• Smertelindring av rusavhengige 

      Halvorsen, Maren Strid (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren bidra til optimal smertelindring hos rusavhengige innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv: I oppgaven er Joyce Travelbees sykepleieteoretisk perspektiv blitt benyttet, med ...