• Retten til å bli sett 

      Holmeseth, Carina Stokkebø (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling Hvordan kan sykepleier møte pasienten med rusmiddelavhengighet på en omsorgsfull måte? Teoretisk perspektiv Som sykepleieteoretisk referanse tar oppgaven utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgsteori med ...