• Kan det være sepsis? 

      Hvitmyhr, Thea Emilie (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling Hvordan kan sykepleier tidlig identifisere sepsis hos pasienter på sengepost? Metode Oppgaven er en litteræroppgave som tar utgangspunkt i relevant fag- og forskningslitteratur for å belyse problemstillingen. ...