• Et ønske om å bli sett 

      Jelsness, Nathalia Aasbø (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling Hvordan kan sykepleier i møtet med den rusavhengige brukeren best ivareta hans integritet og verdighet? Teoretisk perspektiv Joyce Travelbee er valgt som grunnlag for det sykepleiefaglige perspektivet i ...