• Det verdighetsbevarende stellet 

      Kyrkjebø, Tirill (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta verdigheten til personer med demens som bor på sykehjem? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet i oppgaven består av sykepleiefaglig litteratur i form av ...