• Holdninger over for rusmisbrukere 

      Malm, Jens Aga (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling Hvordan kan holdninger få konsekvenser for behandlingen av rusmisbrukere på en somatisk sengepost? Teoretisk perspektiv I teoridelen vil temaene holdninger, stigma, roller og sykepleierens rammefaktorer ...