• Smertekartlegging av sykehjemsbeboere med alvorlig demenssykdom 

      Moen, Runa (Bachelor thesis, 2016-10-19)
      Problemstilling: Hvordan kan sykepleier kartlegge smerte hos sykehjemsbeboere med en alvorlig grad av demenssykdom? Metode: Oppgaven er en litterær oppgave. Det anvendes eksisterende fag- og forskningslitteratur, i ...