• Delirium og hoftebrudd 

      Myrvoll, Tonje Kristine (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling På bakgrunn av tema ble denne problemstillingen utformet: Hvordan kan sykepleieren bidra til å forebygge delirium hos pasienter med hoftebrudd innlagt i sykehus? Problemstillingen er utformet på bakgrunn ...