• Livshistoriearbeid til personer med demens på sykehjem 

      Olavesen, Berit Marie (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling Hvordan kan sykepleieren bruke livshistorie som verktøy for å fremme personsentrert omsorg til personer med demens? Teoretisk perspektiv Relevante deler av Kari Martinsens omsorgsteori blir beskrevet ...