• Å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens 

      Opdahl, Pia Albertsen (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens ved bruk av ikke-medikamentelle tiltak? Teoretisk perspektiv: Det sykepleiefaglige perspektivet tar utgangspunkt ...