• Ivaretakelse av kvinner som gjennomfører provosert abort 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Problemstilling: Hvilken betydning har personsentrert sykepleie for kvinner som gjennomfører provosert abort på sykehus? Teoretisk perspektiv: I det teoretiske kunnskapsgrunnlaget presenteres teoretisk kunnskap om ...
  • Psykisk oppfølging etter abort 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til at pasienter som har tatt en provosert abort får den psykiske oppfølgingen de trenger? Teoretisk perspektiv: Aborttallene i Norge stiger og mye av ansvaret er flyttet fra ...
  • Sykepleie og påvirkning ved provosert abort 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling: Hvordan påvirker sykepleieren den ambivalente kvinnens opplevelse av medikamentell abort på gynekologisk avdeling? Teoretisk perspektiv: Teori om abort og medikamentell abort presenteres, og sykepleiers ...