• Kommunikasjon og afasi 

      Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
      Innledning: Temaet i denne oppgaven er kommunikasjon i relasjon med pasienter med afasi. Afasi påvirker ens kommunikasjonsferdigheter. Dette kan føre til uønskede hendelser som lengre sykehusopphold og dårligere ...