• Atferdsaktivering ved depresjon 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra i behandling av depresjon ved bruk av atferdsaktivering? Teoretisk perspektiv Oppgaven omhandler depresjon med tilhørende sykepleie på akuttpsykiatrisk avdeling. Sykepleier ...
  • Møtet med den selvmordstruede pasient på somatisk akuttmottak 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2019)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier fremme håp med sine holdninger, hos den selvmordstruede pasient på somatisk akuttmottak, etter et selvmordsforsøk? Teoretisk perspektiv: I oppgavens teoridel blir litteratur om ...
  • Tvang i psykisk helsevern 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til at tvangstiltak gjennomføres på en god måte for pasienter på akuttpsykiatrisk avdeling? Teoretisk perspektiv Teoretiske perspektiver som legges til grunn er formell ...