• Møte med ensomhet blant eldre beboere på sykehjem 

      Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
      Innledning: Blant eldre beboere på sykehjem i dag, er ensomhet en vanlig psykisk påkjennelse. Det er stor risiko for at beboerne blir isolert og fremmedgjort, noe som kan føre til nedstemthet og ensomhet. Videre kan det ...