• Brystkreftoverlevere med fatigue – hva kan gjøres? 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2022)
   Problemstilling Hvilken betydning kan trening, med motiverende veiledning fra sykepleier, ha for å redusere fatigue hos brystkreftoverlevende kvinner? Teoretisk perspektiv I teorikapittelet presenteres teori om brystkreft ...
  • «Du er så tøff og takler det så bra sier de» 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling Hvilken betydning har undervisning knyttet til fysisk aktivitet på fatigue hos kvinner under brystkreftbehandling? Teoretisk perspektiv I teorikapittelet er det inkludert teori om brystkreft, fatigue og ...
  • Fatigue hos pasienter med leukemi, fysisk aktivitet og sykepleiers rolle 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
   Innledning: Leukemi er en alvorlig sykdom og pasientene har ofte krevende symptomer og bivirkninger, som følge av sykdom og behandling. Fatigue er et belastende symptom og bivirkning som rammer pasienter med kreft. Fysisk ...