• Helseveiledning etter gjennomgått hjerteinfarkt 

      Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
      Innledning: Temaet for oppgaven er helseveiledning til pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt. For å få kontroll over egen situasjon og helse, og for å mestre sekudærforebyggende tiltak etter utskrivelse kan pasientene ...