• Enhanced Recovery After Surgery - Tilpasset informasjon til pasienter i kne-proteseforløp 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren tilpasse post-operativ undervisning til kneprotesepasienter i ERAS-forløp? Teoretisk perspektiv: Oppgaven bruker litteratur om Enhanced Recovery After Surgery (ERAS), Dorothea ...
  • Postoperativ smärtlindring 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hur kan sjuksköterskan bidra till postoperativ smärtlindring hos patienter med höftfraktur på ortopedisk sängpost? Teoretiskt perspektiv: I det teoretiska grunden upplyses det om behandling av ...
  • Postoperativt delirium - Effektenavikke-medikamentelletiltak 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2023)
   Innledning: Delirium er en tilstand som opptrer på bakgrunn av underliggende sykdom eller skade, og kjennetegnes ved akutt svikt i hjernens funksjoner. Det er antatt at over halvparten av pasienter over 65 år utvikler ...