• Psykisk oppfølging etter abort 

      Unknown author (Bachelor thesis, 2024)
      Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til at pasienter som har tatt en provosert abort får den psykiske oppfølgingen de trenger? Teoretisk perspektiv: Aborttallene i Norge stiger og mye av ansvaret er flyttet fra ...