• Å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Følgende problemstilling utforskes i oppgaven: “Hvordan kan sykepleier forebygge utfordrende atferd hos pasienter med demens på sykehjem?” Teoretisk perspektiv: Oppgaven omhandler i stor grad personsentrert ...
  • Demens og utfordrende atferd 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier forebygge utfordrende atferd blant pasienter med demens?» Teoretisk perspektiv: Det sykepleiefaglige perspektivet tar utgangspunkt i deler av Kari Martinsens omsorgsteori, samt ...
  • Forebygging av utagerende atferd hos personer med demens på sykehjem – ! en!utfordring!for! sykepleier 

   Jørgensen, Marte (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling ”Hvordan kan sykepleier forebygge utagerende atferd til personer med demens på sykehjem?” Teoretisk perspektiv Oppgaven omhandler i all hovedsak personsentrert demensomsorg, og hvordan implementering av ...