• Utfordringer ved smertevurdering av små barn i postoperativ fase 

      Ukjent forfatter (Working paper, 2022)
      Problemstilling Hvilke utfordringer kan oppstå ved bruk av smertevurderingsverktøy på små barn i postoperativ fase? Teoretisk perspektiv Det er kjent at barn ikke får tilstrekkelig smertebehandling sammenlignet med ...