Show simple item record

dc.contributor.authorDürbeck, Martine
dc.date.accessioned2016-10-17T12:27:02Z
dc.date.available2016-10-17T12:27:02Z
dc.date.issued2016-10-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2415550
dc.description.abstractProblemstilling: ”Hvordan kan sykepleier bidra til å skape og opprettholde den terapeutiske alliansen med unge jenter med anorexia nervosa i institusjon”. Metode: Litteraturstudie, der forskning og litteratur er anvendt for å belyse problemstillingen. Databasen Cinahl er anvendt i søkeprosessen. Teoretisk perspektiv: Hilegard Peplau ́s sykepleieteori er valgt, på bakgrunn av hennes idé om at mellommenneskelig interaksjon mellom pasient og sykepleier er essensielt i sykepleien. Det er også anvendt forskning, pensumlitteratur og annen litteratur om anoreksi og den terapeutiske alliansen. Drøfting: Fremgangsmåten vil være å se på ulike temaer som er presentert igjennom oppgaven, og hvordan dette kan relateres som viktig i henhold til problemstillingen. Det drøftes rundt viktigheten av forståelse for pasientens perspektiv og hvorvidt sykepleierens kompetanse påvirker relasjonen. Deretter blir det drøftet rundt effekt av sykepleietilnærminger og perspektiver i vektoppgangen. Til slutt blir det drøftet rundt etiske og juridiske aspekter når pasienten motsetter seg behandling, og hvordan dette kan påvirke den terapeutiske alliansen. Konklusjon: Ved å få en innsikt i pasientens perspektiv, kan helsepersonell bedre møte pasientens behov, og styrke den terapeutiske alliansen. Pasienter opplever en svekket terapeutisk allianse ved sterkt strikt tilnærming, mangel på kompetanse, samt uoverensstemmelser i sykepleietilnærminger. Det vises positivitet ved implementering av strenge regler, slik at pasienten kunne slippe kontrollen over mat og trening. Det kom også frem at et rigid behandlingsforløp kan gjøre sykepleierne i dårligere stand til utførelse av individuell omsorgsfull sykepleie. Makt ved tvangsbehandling har ofte et negativt utfall for relasjonen. Dermed er det essensielt at sykepleieren ikke gir inntrykk for at dette er en straff grunnet dårlig samarbeidsvilje. Nøkkelord: Anorexia nervosa, adolescent, professional- patient relations, nursing carenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectAnorexia nervosanb_NO
dc.titleDen terapeutiske alliansen mellom sykepleier og unge jenter med anoreksinb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber42nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)