Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMoen, Runa
dc.date.accessioned2016-10-19T09:09:58Z
dc.date.available2016-10-19T09:09:58Z
dc.date.issued2016-10-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2416294
dc.description.abstractProblemstilling: Hvordan kan sykepleier kartlegge smerte hos sykehjemsbeboere med en alvorlig grad av demenssykdom? Metode: Oppgaven er en litterær oppgave. Det anvendes eksisterende fag- og forskningslitteratur, i kombinasjon med praksiserfaringer. Fag- og forskningsartikler er innhentet fra databasene Sykepleien Forskning, Tidsskrift for Den Norske Legeforening, Cinahl, PubMed og Svemed+. Teoretisk perspektiv: I oppgaven benyttes sentrale deler av Joyce Travelbees sykepleieteori. Disse er henholdsvis Travelbees syn på sykepleie, menneske-til-menneske-forhold, kommunikasjon og smerte. Relevante etiske og juridiske aspekter ved tematikken blir samtidig nevnt. I tillegg gjøres det rede for demens, smerte, smertekartlegging og ulike kartleggingsverktøy. Drøfting: I drøftedelen fremlegges og drøftes hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for at sykepleier skal være i stand til å kartlegge smerte hos sykehjemsbeboere med alvorlig demenssykdom. De ulike forutsetningene drøftes ut ifra teori, empiri og det sykepleiefaglige rammeverket. Travelbees sykepleieteori vektlegger to forutsetninger for god sykepleie og for etablering av et hjelpeforhold til andre. Dette er sentralt for drøftingen og innebærer at sykepleieren anvender en disiplinert intellektuell tilnærmingsmåte og bruker seg selv terapeutisk. Det er fokus på sykepleierens rolle i kartlegging av smerte og nødvendigheten av systematisk kartlegging. I den sammenheng presenteres en kritisk vurdering av tre observasjonsbaserte kartleggingsverktøy. Konklusjon: For at sykepleier skal kunne kartlegge smerte hos sykehjemsbeboere med en alvorlig grad av demenssykdom, er det nødvendig å utføre systematisk kartlegging med observasjonsbasert kartleggingsverktøy. Det er viktig å påpeke at uten kunnskap, daglig nærhet, kommunikasjon, observasjon og kjennskap til beboeren vil det ikke alltid være tilstrekkelig grunnlag for å kartlegge smerte. Nøkkelord: Sykepleie, sykehjem, demens, smertekartlegging, kartleggingsverktøy
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectDemensnb_NO
dc.subjectSykehjemnb_NO
dc.subjectSmertenb_NO
dc.titleSmertekartlegging av sykehjemsbeboere med alvorlig demenssykdomnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber43nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)