Show simple item record

dc.contributor.authorWhinnett, Katrine
dc.date.accessioned2016-10-20T09:27:37Z
dc.date.available2016-10-20T09:27:37Z
dc.date.issued2016-10-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2416600
dc.description.abstractProblemstilling: “Hvordan kan sykepleier ivareta akutt syke pasienters psykososiale behov på akuttmottak?” Metode: Metoden er en litterær oppgave; der teori og forskning danner grunnlaget for oppgaven. Teoretisk perspektiv: I denne delen presenteres teori om å være akutt syk pasient på akuttmottak, pasientenes psykososiale behov på akuttmottak og sykepleiers ansvar på akuttmottak. Videre beskrives sykepleieteoretikeren Kari Martinsens omsorgsdimensjoner, noen relevante lover og yrkesetiske retningslinjer, og Haviks kontrollmodell; en modell som sykepleier kan bruke for å ivareta akutt syke pasienters psykososiale behov. Drøfting: I denne oppgaven drøftes hvordan sykepleier kan ivareta akutt syke pasienters psykososiale behov på akuttmottak med utgangspunkt i Haviks tre perspektiver; fremme pasientens kognitive-, instrumentelle- og emosjonelle kontroll. Sykepleietiltak er å gi informasjon, vise kompetanse, bygge relasjon, fremme medvirkning, å lære pasienten å kjenne, utøve helhetlig omsorg, være bevisst væremåte, verbal og non-verbal kommunikasjon og å se pasienten. Under disse punktene vil jeg trekke inn Kari Martinsens omsorgsteori; sykepleier utøver omsorg som er relasjonell, praktisk og moralsk. Konklusjon: Akutt syke pasienter på et akuttmottak kan ha en følelse av angst og har ikke kontroll over egen situasjon. Sykepleier kan ivareta akutt syke pasienters psykososiale behov ved å være bevisst Kari Martinsens omsorgsperspektiv, og utføre sykepleietiltak som bidrar til å fremme pasientens kognitive-, instrumentelle- og emosjonelle kontroll. Når sykepleiere ut fra forskning er kjent med pasientens psykososiale behov er det lettere å ivareta de reelle behov. Ivaretakelse av psykososiale behov kan gjøres parallelt med nødvendige observasjoner og oppgaver som utføres, og er ikke nødvendigvis basert på mer tid til rådighet. Nøkkelord: Psykososiale behov, akutt sykdom, akuttmottak, sykepleie og omsorg.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectEmpatinb_NO
dc.subjectAkuttmedisinsk sykehusavdelingnb_NO
dc.titleAkutt syk - hvordan skal dette gå?: hvordan kan sykepleier ivareta akutt syke pasienters psykososiale behov på akuttmottak?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber36nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)